dimarts, 3 d’octubre de 2017

Nova Gramàtica de la Llengua Catalana

Com sabreu, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha publicat fa poc la seva nova normativa, una normativa que trenca amb moltes de les regles que teníem ja interioritzades. Tot i que aquesta institució ens permet uns anys per adaptar-nos-hi, convé que anem recordant algunes de les diferències més significatives.

Un dels canvis més trencador ha sigut la supressió de bona part dels accents diacrítics: només en queden quinze i, a més a més, els derivats de paraules amb accent diacrític ja no en portaran. La llista és la següent:

"S’escriu l’accent diacrític únicament en quinze mots monosíl·labs: bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us, vós/vos"

Podem consultar tots aquests canvis ortogràfics en la versió digital de l'Ortografia Catalana.

A banda dels canvis ortogràfics, també han canviat molts aspectes morfosintàctics: l'ús de per/per a, l'ús de com/com a, el canvi i caiguda de preposició... Tot i que no tenim encara una versió digital de la Gramàtica de la Llengua Catalana, el cap de llengua del diari ARA, Albert Pla, ens en fa cinc cèntims en el seu article "10 coses que passaran a ser correctes amb la nova gramàtica".

Més val que ens hi anem acostumant!